0
฿
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

      Login

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินผ่านไลน์  คลิก!!?

 

แจ้งชำระเงินผ่านระบบ สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง ค่ะ ?

ช่องการการโอนเงินผ่านธนาคาร :

ธนาคาร กรุงเทพ บ.ชาร์เตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9010072529

วิธีการแจ้งชำระเงิน

 1. กรอกข้อมูลผู้แจ้งชำระเงิน ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
 2. กรอกรหัสคำสั่งซื้อ
 3. กรอกยอดเงินที่โอน
 4. เลือกธนาคารปลายทางที่โอนเงิน
 5. ระบุวันที่โอนเงิน และเวลาที่โอนเงิน (*ระบุข้อมูลตามหลักฐานการชำระเงิน)
 6. กดเพื่อแนบหลักฐานการชำระเงิน
 7. กรอกหมายเหตุ หากต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติม
 8. กดปุ่ม SUBMIT PAYMENT DETAIL เพื่อทำการแจ้งชำระเงิน
 9. เมื่อทางร้านได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านแล้ว ระบบจะส่ง E-mail แจ้งเพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน